Osoba odpowiedzialna (rP)

Według rozporządzenia dotyczącego kosmetyków 1223-2009 został wygenerowany przez definicje „osoby odpowiedzialnej” nowy zakres działania, który stworzył nowy profil zawodowy, podobnie jak w przypadku toksykologicznego doradcy do spraw bezpieczeństwa po wydaniu 6.ÄR- rozporządzenia dotyczącego kosmetyków.

Aby sprostać wszystkim wymaganiom osoby odpowiedzialnej (rP) potrzebna jest szczegółowa umowa między zarządem przedsiębiorstwa, a osobą odpowiedzialną (rP). Zespól zajmujący się stanowiskiem osoby odpowiedzialnej (rP) zgromadził obszerny zbiór detali i opublikował w renomowanym czasopiśmie fachowym SÖFW 3-2012. Aby zaoferować praktyczne rozwiązania problemów dla każdego możliweg układu, będą zbierane doświadczenia osób naturalnych i prawnych w postrzeganiu funkcji osoby odpowiedzialnej (rP).