Kosmetyka aparatywna

Ustawa o promieniowaniu niejonizującym powinna właściwie przyciągnąć do siebie zapewnione rozporządzenia chroniące konsumenta i standardy jakości poprzez ustalenie specyfikacji, zastosowania, konserwacji i szkolenia dotyczącego urządzeń. Niestety minister federalny do spraw środowiska każe czekać na te rozporządzenia.

Dlatego ICADA przygotowała już z szbyko idącym na przód posłuszeństwem, standard branżowy, który swoją sensowną treścią mógłby być zgodny z oczekiwanymi rozporządzenia. Ponieważ podporządkowane w nieustannej ignoracji ustawy o promieniowaniu niejonizującym urzędy, chcą zabronić używania kosmetyki aparatywnej, ICADA opracowała obszerny katalog podjęcia środków obrony kosmetyki aparatywnej. Także bezpodstawne upomnienia do prawa konkurencji są tematem pracy zespołu „kosmetyki aparatywnej“  ICADY.

Obecnie standard branżowy ICADY na naszej platformie europejskiej będzie penetrowany i minister federalny do spraw środowiska będzie zmuszony do publikacji rozporządzeń. Dlatego odpowiednie instrumenty lobby są tematami regularnych posiedzeń.

www.apparative-kosmetik.info