Usługa produkcyjna

Rozporządzenie dotyczące kosmetyków 1223-2009 ustanawia nowe relacje pomiędzy zleceniodawcami, a producentami usług, gdyż producentem jest tylko ten, którego nazwisko jest wydrukowane na opakowaniu. Tym samym producent usługi jest zwolniony względem publicznych i prawnych zobowiązań. Dlatego warunki współpracy muszą zostać starannie i szczegółowo na nowo uregulowane w dziedzinach

  1. Obowiązków technicznych (podział informacji i obowiązków realizacji)
  2. Ustalenia prywatnoprawne (warunki dostawy…)
  3. Publiczne prawne zobowiązania (funkcja osoby odpowiedzialnej, podział obowiązków)

Plan obowiązków jest ukończony:
Projekt planu obowiązków dla usługi produkcyjnej P 7-1

Ustalenie współpracy pomiędzy producentami usług i klientami
Sprawdzone już metody i Państwa osobiste życzenia w ustaleniu współpracy pomiędzy producentami usług i klientami będą podsumowane u producenta usługi grupy roboczej, przerobione i opublikowane jako standardy, co zapowiada lepszą ochronę stron biorących udział.

Przygotowanie usługi produkcyjnej w kosmetyce naturalnej
Ponieważ w ostatnich latach znacznie wzrosły zapytania o kosmetykę naturalną, powinny szczegółowo i kompetentnie towarzyszyć grupie producentów usług także wszystkie perspektywy różnych standardów kosmetyki naturalnej od pomysłu po wybór odpowiednich surowców, procedury zgłoszeniowe/utrudnienia opracowań rejestracji aż do wprowadzenia na rynek zleceniodawcy, żeby umożliwić producentom usług, kompetentną i szybką obsługę zleceniodawców z branży kosmetyki naturalnej.