Plan obowiązkowy usługii produkcyjnej

Faza Czynność
Rozmowa kwalifikacyjna Przedstawienie kompetencji marketingowej w dziedzininach rynku (natura, instytut, paznokcie…)
Doświadczenie rynkowe
Formy proponowane: popyt i potwierdzenie możliwości przeprowadzenia
Projekt substancji czynnej: cele, kompetencja, dostępność
Badanie  obustronnej relacji
Potrzeba wydajności, prognoza dostępności Bulk, butelkowanie
Pasujące do siebie wielkości firm
Harmonogram do wprowadzenia
Zapotrzebowanie czasowe dla realizacji rozwoju, kontrola dokumentacji
copyright  2013
Service- und Lobby-Verband
ICADA
a true voice for European sme
Omówienie ewentualnego okresu współpracy (następstwo ustaleń)
Umowa metod komunikacji (telefon, fax, E-mail)
Audyt usługi produkcyjnej
Odwiedzenie pomieszczeń produkcyjnych
Rozmowa kwalifikacyjna z podmiotem decydującym
Zaświadczenie o wyształceniu personelu
Fachowe przedstawienie specjalizacji
Zaświadczenie o Dobrej Praktyce Produkcjynej kosmetyków
Dostępność zezwoleń urzędowych
Zaświadczenie o zdolności produkcyjnej
Zaświadczenie o zdolności rozlewni
Odwiedzenie magazynów surowcowych
Przedstawienie liczby zamówień surowców, czasu dostawy
Wynikająca minimalna ilość do odbioru, wpływ na czas dostawy
Dokumentacja potencjału technicznego
Dokumentacja technologii rozlewni
Opis zapewnienia jakości , wymierna kontrola jakości parametru wymierności
Zakres normalnych danych kontroli jakości  (w tym pomiary zewnętrzne)
Zwykłe wartości dla gotowych wyrobów (dane pomiarowe, Knowledge-based Engineering)
Umowa o wymagane specyfikacje surowców (specyfikacja, organizm zmodyfikowany genetycznie, Knowledge-based Engineering)
Metody komunikacji z osobami decydującymi (E-mail, tel, fax)
Ustalenie osób odpowiedzialnych
Metody dokumentacji, metody archiwizacji, wydajność
Normalny przebieg od pomysłu produktu do pierwszej dostawy, nakład czasu
Nakład czasu, faza rozwoju
Nakład czasu do momentu dojrzałości produkcji, kontrole, scale-up
Nakład czasu, dojrzałość rynku / legalna zdatność do wprowadzenia do obrotu
Koszty opieki od momentu rozwoju do momentu dojrzałości rynku
Normalna logistyka dla wzoru i towarów produkcji, ustalenia odbioru
Wyjaśnienie funckji osoby odpowiedzialnej / interfejs
Obowiązki delegacji (brak odpowiedzialności)
Podstawa współpracy (od projektu do projektu, ekskluzywna..)
Wynagrodzenie za dodatkowe zadania serwisu (kontrola opakowania, kontrola tekstów)
Odpowiedzialna osoba decyzyjna i ustalanie metod (oddanie do użytku)
Upoważnienie podwykonowcy do delegacji
Ustalenia poufności z osobami trzecimi (SHB, doradca)
Ustalenia ekskluzywności dla formy pisemnej (opracowanie, ustalenia)
Konflikty z konkurencją wynikające z ustaleń
Zgoda wytycznych klienta (zapewnienie jakości, warunki dostawy…)
Ustalenia przedstawiciela, następstwa
Ujawnienie związków koncernu
Magazynowanie surowców i opakowań
Gotowość do audytowania certyfikacji
Przestój w produkcji: przerwa urlopowa, dni wolne od pracy
 Narada z klientem Planowanie wysokości nakładu
Kształty opakowań, wymogi rozlewania
Specyficzne zastosowania surowców, specyficzne życzenia surowców
Standardy jakości, przedział cenowy
Pełna dokumentacja u klienta i usługi produkcyjnej
Osoby z kompetencją przekazu
Plan projektu (czas) do zaplanowanego wprowadzenia na rynek
Planowanie audytów klienta podczas współpracy
Wartości podstawowe współpracy umownej
Osoba odpowiedzialna za decyzje
Kontrola przyjmowania towarów: parametr pomiarowy, zapewnienie jakości-wymogi systemu
Kierwonictwo i wyposażenie rozlewni przy zakupie Bulk
Udostępnienie dokumentacji
Certyfikat analizy –format doręczenia
Ujawnienie receptury, sprzedaż receptury, pozostała wartość receptury po upływie
Dodatkowe zapewnienia kontroli jakości przez klienta przed wysyłką: wzór, analiza, termin
Okres / określone godziny przyjęcia towaru
 Opracownie produktu Briefing produktu: typ, grupa docelowa, wymagania działania, organoleptyka (lista briefingu ICADY)
Briefing opakowań, prezentacja, zamównienie wzoru
Wtyczne dotyczące zastosowania
Briefing konfekcjonowania
Prawne zakresy obowiązywania (EU, USA, Japonia, Korea)
Wytyczne eksportu: prawne, fizyczne (klimat)
Czarna lista klienta (materiały zakazane dla klientów)
Standardy: natura, kosmetyki funkcjonalne
(tolerancje): rodzaj i ilość surowców, skala twardości Vickersa, ilości napełniania
Polecenie używania surowców klienta
Wytyczne metod produkcji
Cel wprowadzenia na rynek: grupa docelowa, rynki docelowe
Wielkość serii
Tolerancja: materiały pomocnicze, zanieczyszczenia
Procedura kontroli wzornictwa według standardowej procedury działania: rodzaj, timing
 Badanie produktu i dokumentacja Test stabilizacji fizycznej (standardy DGK-/IFSCC, okres)
DGK= Deutsche Gesellschaft für Wissenschaftliche und Angewandte Kosmetik e.V.
IFSCC= International Federation of the Societies of Cosmetic Chemists
Szybki test przy użyciu wirówki
Dokumentacja właściwości stałości: zapach, konsystencja, pH
Odporność na światło
Zgodność opakowań
Funkcjonalność opakowań
Fizyczna funkcjonalność produktu
Termin przydatności do spożycia, ustalenie symbolu trwałości produktu
Organoleptyka, ogólne wrażenie, akceptacja konsumenta
Skuteczność fizyczna
Współczynnik ochorony przeciwsłonecznej
Obciążenie konserwacji (jeżeli sensowne)
Patch test
Analityka substancji czynnej, wrażliwe składniki, zanieczyszczenia
Oddanie do użytku: specyfikacja, haptyka, numer wzóru
Parametry miary specyfikacji produktu ustalone pisemnie
Oddanie do użytku w protokole pisemnym (kod, oznakowanie, polecenia dektora fotojonizacyjnego) PID
 Przygotowanie produkcji Wybór oferty surowców w żądanych ilościach, wyznaczyć czas dostawy
Zapewnienie drugich dostawców i dostawców małych ilości
Ustalenie pojemności opakowań lub Bulk
Nazwę towaru przyjąć obowiązująco do dokumentacji
Specyfikacja, kotrola surowca / oddanie do użytku (qual, quan, MB)
Lista ilości, opakowanie, konfekcjonowanie
Kontrola opakowań: qual, quan, MB, Druc, analityka
Opakowania zbiorcze / przegródki na tubki, opakowanie typu Display
Dokumenty surowcowe (w tym artykuł 19ii)SDB, INCI
Zaświadczenie zgodności opakowań, dowód migracji
Prognoza, plan produkcji
Kalkulacja produktu, kalkulacja nakładu, pisemna oferta ogólnych warunków handlowych
Surowce: dostarczenie / przygotowanie / magazynowanie
Definicja i ustawienie urządzenia produkcyjnego
Opakowanie – dostarczenie /przygotowanie / magazynowanie
Podejście pilotowe do specyfikacji Bulk
Ustalenia danych pomiarowych kontroli jakości: pC, MB, haptyki
Oddanie do użytku-metoda standardowej procedury działania-SOP (QKB,wzór, formularz oddania do użytku, termin oddania do użytku)
Specyfikacja ze strony klienta, kontrola oddania do użytku (wyjaśnienie klientowi standardowej procedury działania )
Przyjęcie oddania do użytku: termin, sposób poinformowania
Reklamacja –standardowa procedura działania  (termin reklamacji, warunki opracowania)
Wyjaśnienie klienta- metody dalszego przerabiania, wyposażenie techniczne
RSM: Bulk, towary konfekcjonowane
Kontrola oznakowania
Karta charakterystyki materiałów wypełniających przy użyciu  materiałów niebezpiecznych (dotyczy tylko Bulk)
Ocena kontroli produktów, wewnętrzne oddanie do produkcji
Zdatność do wprowadzenia do obrotu (publiczno-prawny) Ponad 100 kolejnych pozycji, znajdą Państwo w dziale członkowskim oraz w dokumentach workshop