Kosmetyka paznokci

ICADA zajmuje się między innymi w dziedzinie naildesign tematami:

 • TPO
 • DBLT (status, wyniki DBTL studium penetracji)
 • Utrata zbywalności żeli LED
 • Niskie koszty regulacji ważnych surowców naildesign  (EMA, HEMA…) pod tytułem uniknięcia pięcio cyfrowych kosztów dla firm zajmujących się naildesign-em
 • MeHQ (standaryzacja metody analitycznej MeHQ; problemy w przestrzeganiu wartości granicznej i szczegóły specyfikacji)
 • Konsekwencje NiSG w naildesign-ie
 • Uproszczona ocena bezpieczeństwa produktów naildesign
 • Kontrola własnej marki i dystrybucji jej produktów w internecie
 • Rozwiązanie problemu dla handu nieautoryzowanego
 • Znak jakości dla produktów naildesign
 • Uproszczone zawiadomienie CPNP
 • Wstrzymanie nielegalnego importu własnego z krajów nie nalężących do Unii Europejskiej
 • Wstrzymanie dystrybucji i sprzedaży marek własnych bez zgodności z wymogami rozporządzenia dotyczącego kosmetyków (brakujące dokumenty); niewypełnione protokoły bez własnego dossier produktu
 • Uspokojenie się rynku: sensowne kształtowanie cen
 • Rozwiązanie problemów zarządzania dokumentacją przez włączenie osoby odpowiedzialnej zgodnie z nowym rozporządzeniem dotyczączm kosmetyków
 • Uniknięcie usługi produkcji nadruku na opakowaniach
 • Uproszczona ocena bezpieczeństwa dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Penetracja kosmetyki paznokci, kalkulacja wartości granicznej
 • Przyszłościowy obowiązek ostrzeżenia
 • Trzymanie w pogotowiu karty charakterystyki w instytutach
 • Plan obowiązkowy usługi produkcyjnej
 • Wygląd produktu: nowe końcowe opakowanie VO/ rozporządzenie dotyczące kosmetyków §19
 • Ochrona przed zamknięciem gabinetu przez urzędy ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego lub urzędy ds. zdrowia
 • Nowe zobowiązania ds. handlu, nowe prawa Państwa handlowców
 • Unikanie źródła zakupu-/ujawnienie usługi produkcyjnej i dalszych ważnych tajemnic przedsiębiorstwa przed konkurencją w ramach notyfikacji
 • Dalsze zakazy dotyczące substancji