Kosmetyka naturalna

Wzrastające ograniczenie wyboru surowców w kosmetyce naturalnej.

Śledzi się ograniczenia możliwości naturalnych nakładów surowców kosmetycznych z powodu ankesu 1 w sprawie rozporządzenia dotyczącego kosmetyków 1223-2009, co znajduje bardzo szybką nieproporcjonalną dyskryminację w firmach kosmetycznych. ICADA uzyskała w prawdzie ustępstwa w związku z aneksem -1 Europejskiej Komisji ale bezproblemowy nakład naturalnych, nieszkodliwych surowców jeszcze długo nie będzie pewny. ICADA zaprasza wszystkie firmy kosmetyków naturalnych do współpracy.

Proponowana przez Unię Europejską ochrona przeciwsłoneczna z roku 2006 oznaczała kolejne poważne momenty przełomowe w asortymencie kosmetyki naturalnej, bez możliwości wypowiedzenia się przez asertywnych przedstawicieli firm przemysłowych dotkniętych tym problemem.Tylko wspólna praca lobby na europejskim poziomie może powstrzymac ten potencjalny postępujący upadek kosmetyki naturalnej. ICADA występuje i prosi o informacje dotyczące tematów i problemów Państwa interesów.

Wspólne europejskie przyszłościowe wytyczne dotyczące kosmetyki naturalnej
Ponieważ na poziomie międzynarodowym standard  ISO dla kosmetyki naturalnej będzie się rozwijał, mogłyby wytyczne kosmetyki naturalnej, dotychczas określane jako standardy europejskie, może w ogóle nie należeć do wiążących, wspólnych standardów europejskich kosmetyki naturalnej.

Znak premium w kosmetyce ekologicznej i naturalnej
Ta sytuacja bierze pod uwagę między innymi znak premimu w kosmetyce ekologicznej i naturalnej, który jest dostępny jednak tylko dla rzeczywistych firm kosmetycznych handlu branżowego i w żadnym wypadku nie jest on związany z dyskontami czy tanimi usługodawcami, nie pozwala on nawet na najmniejsze ilości substancji syntetycznych (najmniejsza lista pozytywów), odpowiadaja pierwotnemu projektowi z roku 1997, rozumiany jest jako niepodzielny na klasy czy gwiazdki tylko poprostu udokumentowany jako ekologiczny i naturalny, jest skierowany przeciwko „taniej kosmetyce naturalnej dla każdego“, gdyż kosmetyka naturalna jest czymś wyjątkowym i nie powinna być mylona z pseudokosmetką naturalną poprzez imitację czy osoby wykorzystujące trendy.

Baza:
Tylko dla firm kosmetyki naturalnej z przekonującą filozofią firmy. Żadnych znaków towarowych czy pracowników niezrzeszonych.
Cel nowego znaku:
Jasne odróżnienie od tanich usługodawców, znaków towarowych i naturalnych fal pracowników niezrzeszonych
Przejrzystość, łatwa zrozumiałość dla kosmumentów, wysoka rozpoznawalność
Poważna wiarygodność, żadnych wyjątków dla niezgodnych substancji
Łatwe wdrożenie dla firm kosmetycznych

Standard:
Międzynarodowy, organiczny i naturalny
Polepszone bazowanie na znanych niemieckich koncepcjach wytycznych
Certyfikowani posiadacze licencji nie potrzebują z tego tytułu zmieniać produktów
Udziały organiczne będą szczególnie postawione na pierwszym planie, nie są jednak obowiązkiem
Inne firmy mają wyznaczony indywidualny USP
Przygotowanie i uwzględnienie wspólnych przyszłościowych międznarodowych standardów kosmetyki naturalnej

Cechy wyłączności:
Tylko dla firm o przekonującej filozofii kosmetyków naturalnych
Żadnych uprawnień do marek dyskontowych lub znaków towarowych
Żadnych negocjacji cenowych w sprawie produktów ze znakami dyskontowymi i znaków taniego rynku
Profesjonalny management prowadzony przez chemików tworzyw naturalnych
Dynamiczny public relations
Aktywny związek międzynarodowy
Omówione z członkami związku reguły orientacyjne, orientacyjne reguły na rynku i dla konsumenta, żadnej inicjatywy własnej dyrektora zarządzającego
Komercjalne szczególności dla posiadaczy licencji
Korzystniejszy niż konkurencja
Łatwe metody użytkowania

Etyka globalna / lepszy świat kosmetyków
Wzrasta liczba lohas, którzy poprzez swój zakup,chcą wpłynąć na polityczne, socjalne, akceptujące środowisko naturalne decyzje. Nasi członnkowie są na pulsie i poprosili nas, aby dla tej grupy docelowej opracować światową wytyczną ze znakiem produktu. Firmy członkowskie z systemami społecznej odpowiedzialności systemu lub udowodnionym zastosowaniem długotrwałych surowców mają ten znak do dyspozycji.

Dalsze projekty
Żadnych dalszych deklaracji dotyczących alergenów
Naturalna ochrona przeciwsłoneczna: rozwiązania prawne i techniczne
Kosmetyka i konserwacja: wypróbowanie nowych projektów już w pracy