Kodeks etyczny

Przejrzysty przepływ pieniędzy
Struktura związku  z zebraniem członków i zarząd na najwyższym poziomie
Kadra kierownicza, która pracuje według życzeń członków, a nie według własnego uznania
Praca oparta na zdaniu członków i znajomości  praktyki, nie na własnej inicjatywie
Niskie koszty struktury związku, brak alimentacji kancelarii adwokackiej
Respekt dla każdego członka i dla równego traktowania
Uczciwe stosunki między firmami członkowskimi
Priorytet polubownego porozumienia pod nadzorem odpowiednio dobranych działaczy i kierownictwa związku
Kompetentne opracowanie dla każdej dziedziny przez kompetentnych specjalistów
Sprawne i niezawodne opracowanie zapytań członków
Ciągła osiągalność
Terminowe informacje i zaproszenia na konferencje
Nieprzerwana praca nad tematami i zadaniami, systematyczne zebrania
Brak możliwości odciążenia dyrektora zarządzającego poprzez pełnomocnictwo do prawa głosu zony
Przejrzyste rozliczenia honorarium