Doradzca przemysłowy do spraw bezpieczeństwa

Zespół pracowników ICADY w dziedzinie doradców przemysłowych do spraw bezpieczeństwa, składa się tylko z praktykujących doradzców do spraw bezpieczeństwa, którzy rozwiązują praktyczne problemy i śledzą innowacyjne teorie. Nie odbywają się akademiczne kursy dokształcające lub prace nad organizacją zawodową.

Potrzebne warunki ramowe dla niskiego w koszty doradztwa w sprawie bezpieczeństwa dla małych i średnich przedsiębiorstw zostały ustalone już przed kilkoma laty i opublikowane w cenionym fachowym czasopiśmie SÖFW wydanie 2-2011.

Wynikające z tej pracy, niskie w koszty uproszczenia takie jak metoda omnibus, uznana w aneksie wytycznej 1 Komisji Europejskiej i uznana przez minister Aigner do spraw Ministerstwa rolnictwa, polityki żywnościowej i ochrony konsumentów Niemiec.

Grupa doradców przemysłowych do spraw bezpieczeństwa została zachęcona do walidacji prawnie dozwolonego użycia modelu ICADY 1-Jato przez organy państwowe i europejskie zredukowananego w koszty receptury ramowej doradztwa do spraw bezpieczeństwa (patrz SÖFW 2-2011).

Dalsze tematy:

 • Pilne poszukiwanie za jeszcze dostępnym doradzcą do spraw bezpieczeństwa dla firm ICADY
 • Publiczna lista rekomendacji doradzców do spraw bezpieczeństwa
 • Konsekwencje wynikające z niezsynchronizowanego opublikowania wytycznych aneksu 1dopiero latem 2013
 • Europejskie plany dyplomu doradzców do spraw bezpieczeństwa jako kwalifikacji doradztwa do spraw bezpieczeństwa
 • Kosmetyka naturalna
 • Problem zakresu i poziomu szczegółowości wymaganych dokumentów ankesu 1
 • Dokumentacja słabych punktów technicznych i ekonomicznych aneksu 1 i wytycznych
 • Powstała toksykologiczna baza danych i wyposażenie “mutual shared toxicological databank”
 • Ograniczona realizacja doradzców do spraw bezpieczeństwa artykuł 19ii (patrz referat na konferencji ICADY)
 • Określenie osoby odpowiedzialnej
 • Generalizacja nowego zakresu obowiązków doradzców do spraw bezpieczeństwa
 • Opcje powiększenia pola działania dla niemieckich doradzców do spraw bezpieczeństwa