Cele i zadania

ICADA jest serwisem europejskim i związkiem Lobby dla MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) w dziedzinie

 • Kosmetyki przygotowawczej
 • Kosmetyki aparatywnej
 • Naturalnych środków piorących i środków czystości
 • Suplementów diety i artykułów spożywczych

Ponieważ partnerzy w negocjacjach pracują nad aktualnym i przyszłościowym ustawodastwem w Brukseli, ICADA jest reprezentowana przez swoją siedzibę i przedstawicielstwo w Brukseli.

ICADA pracuje w oparciu o niskie koszty, kompetętnie i bez zakłóceń. Jako związek przemysłowy z ponad 200 firmami człononkowskimi stosujemy dyplomację i networking z innymi związkami na nacjonalnym i internacjonalnym poziomie.
ICADA jest związkiem europejskim i nie potrzebuje wysyłać do Brukseli celi lobby poprzez rozmaite stopnie, lecz dba o bezpośredni kontakt z komisją, SCCS, Parlamentem Europejskim i Radą Europejską. W ramach tego prowadzimy bardzą aktywną MŚP Lobby dla obniżenia kosztów i nakładów.

 

 1. Serwis związkowy w dziedzinie rozporządzenia kosmetyków, istotnych praw rynkowych, techniki, nauki, marketingu, dokształcania, kooperacji, Europejskiego Konsorcjum Substancji w kategorii zastosowania, partnerstwa, wspólnych stanowisk, wspólnych akcji Public Relations, wspólnych publikacji, wykładów przemysłowych…
 2. Kampanie wizerunkowe, rozwiązania rynkowe w celach MŚP, pomoc marketingowa poprzez symbol jakości premium ( kosmetyki funkcjonalne, kosmetyka naturalna, instytut marki ekskluzywnej, etyka globalna…)
 3. Lobby w Bonn, Berlinie, Brukseli, Strasburgu dla gospodarczych i politycznych interesów MŚP ( np. Udogodnienia MŚP dla pewności oceny, rozszerzenia aneksowe, zmniejszenie niemieckiej inwigilacji na poziomie europejskim…)

Oferujemy

 • z praktyki przemysłowej dla przemysłu ( załącznik: kilka publikacji naszego zespołu pracowników)
 • w kooperacji z Komisją Europejską, ministerstwami, urzędami, prasą, organizatorami targów, innymi organizacjami przemysłowymi (Europejska Komisja Akredytowania)
 • konferencje specjalistyczne, workshop, posiedzenia zespołu pracowników, serwis informacyjny, dokształcanie

Członkostwo w ICADA poza świadczeniami finansowymi posiada również zaletę dla Państwa przedsiębiorstwa

 • Lobby na miarę Państwa indywidualnych interesów przedsiębiorstwa: prawo do składania wniosków i współdecydowania
 • Możliwość informowania i współudziału w zespole pracowników ICADA, jak móc być rynkiem kształtującym (patrz załączniki)
 • Dostęp do ważnych, obecnych członków i informacji dla wtajemniczonych
 • Indywidualna opieka nad firmami( rozszerzenie aneksowe, pośrednictwo w urzędach w sytuacjach kontrewersyjnych, obecność przy krytycznych inspekcjach inwigilacyjnych, doractwo w tematach specyficznych dla firmy, kontakty do dostawców, kontakt do szczególnych fachowców… )

Ponadto poprzez członkostwo finansują Państwo naszą pracę w branży i tym samym interesy Państwa przedsiębiorstwa.

Treść opieki członków ICADY

Lobby dla Państwa celi politycznych i przemysłowych przedsiębiorstwa, zwyczajny serwis związkowy w dziedzinie rozporządzenia kosmetyków , prawa, techniki, nauki, marketingu, dokształcania, znaku jakości premimum, serwisu porad prawnych z aktualnymi odpowiedziami, aktualnego fachowego serwisu zagadnień, informacji dla członków w dziedzinie prawa kosmetycznego i wszystkich dziedzin sąsiednich, informacji dla członków w tematach technicznych i naukowych, specjalność zespołu pracowników (patrz www.icada.eu “dziedziny rynku”), imprez branżowych, workshops, kursów intensywnych, seminarii specjalistycznych, kongresów pracy, aktualnych informacji wewnętrznych, wcześniejszego przygotowania na nowe rozporządzenie kosmetyków, nawiązywania kontaktów, najwyższej jakości konferencji, kompetentnego zebrania grupy roboczej z dodatkowym zyskiem dla biorących udział, intensywnych kontaktów w branży, networking, wspólnych stoisk na targach, Public Relations, każda usługa na życzenie członków.

Godne uwagi mocne strony ICADY

Niskie w koszty struktury związkowe, bezkompleksowe nakłady administracyjne, bez drogich pracowników, niezawodność i szybkość; u ICADY interesy członków stoją w punkcie zainteresowania, orientacja w członkostwie, praktyce i rynku, dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Kultura pracy ICADY

Kompetentna, niezawodna i szybka praca
Praca związkowa i decyzje należą do członków, a nie do kierownictwa
Biuro: w tematach fachowo wykształconych, kompetętnych, doświadczonych specjalistów

Cele związku
Związek kosmetyczny, suplementów diety i naturalnych środków piorących

 • Bezkompleksowe nakłady administracyjne
 • Bez drogich pracowników
 • Niezawodność
 • Interesy członków w punkcie zainteresowania
 • Orientacja w członkostwie i rynku
 • Dla małych i średnich przedsiębiorstw

Cechy usługi związku

Lobbydla Państwa politycznych, obiektywnych i komercyjnych interesów w Brukseli, Berlinie i w Bonn
Szybki, niezawodny serwis doradztwa w ustawodawstwie, technice, nauce, wydarzeniach rynkowych
Serwis: wspólne stanowiska, konsorcjum surowcowe, projekty SCCS